همکاری جهت اعطای نمایندگی‌ محصولات

برای اخذ نمایندگی فروش محصولات ما از سراسر کشور کلیک نمایید:

اخذ نمایندگی

صنعت پتاس آسیا

از نگاه آمار

1000

میلیارد ریال سرمایه جهت تاسیس شرکت

70000

متر مربع مساحت زمین کارخانه در زمان احداث


بزرگترین تولیدکننده کودهای شیمیایی در ایران

باعث افزایش اشتغال و کارآفرینی

افزایش کیفیت محصولات نسبت به مشابه خارجی

جلوگیری از خروج ارز از کشور با تولید در داخل