اسید کلریدریک

هیدروکلریک اسید یک محلول شفاف ، بی رنگ و با بوی بسیار تند از هیدروژن کلرید (HCI) در آب است. یک اسید معدنی بسیار خورنده…

سولفات پتاسیم

سولفات پتاسیم با فرمول شیمیایی K2SO4 از جمله مواد شیمیایی است که در صنعت کاربرد فراوان دارد. سولفات پتاسیم معمولا به…

کلرید پتاسیم

کود کلرید پتاسیم (Potassium chloride) یکی از پرکاربرد ترین کودهای پتاسیم به دلیل قیمت پایین است. کود کلرید پتاسیم با…